To all visitors: Kalvos & Damian is now a historical site reflecting nonpop
from 1995-2005. No updates have been made since a special program in 2015.
Kalvos & Damian Logo

Chronicle of the NonPop Revolution


  Composer Profiles

Peter Beyls

Peter Beyls Peter Beyls
Listen to this show
KalvoNet

Peter Beyls
Click here for RealAudio 5 comments by the composer, 3:41. In RA 14.4
Click here Music for RealAudio version of The Headless Horseman, excerpt, 5:44 / 337K.
Click here Music for TrueSpeech version of The Headless Horseman, excerpt, 5:44 / 358K.
Click here Music for MPEG-2 version of The Headless Horseman, excerpt, 5:44 / 1313K.

Peter Beyls...
Actief als componist en beeldend kunstenaar ... gebruikt sinds de vroege jaren 70 computermedia voor productie van beeld en klank ... gaf talrijke lezinger en uitvoeringer van live performance-producties in Europe, USA, Canada en Japan en werkte er aan diverse instituten ... zijn composities ontvingen oderscheidingen in Belgie en buitenland ... exploreert door middel van een methologie ontleend aan de kunstmatige intelligenties, de artistieke idee-ontwikkeling vanuit een intieme mens-machine dialoog.

UntitledIn mijn werk worden machines gezien als mentale extenties van het kreatief denken, niet als mechanisch verlengstuk van een tekenende hand. Het gaat dus in wezen om het op touw zetten van een dialoog tussen mens en machine. Deze aktiviteit laat sporen na die het bewijs zijn van de doorlopen explorative weg: elke tekening dokumenteert zichzelf. Men zoekt naar probleemdomeinen met een rijk potentieel aan aktiviteit. De herkomst van deze dynamiek situeert zich in voorbeelden in de natuur of is een produkt van de verbeelding. Wanneer men deze aktiviteit in procedures formuleert kan men de konsekwenties van beslissingen onderzoeken. Hieruit volgt dat interaktieve idee-ontwikkeling instrumentaal is voor instrospektie: de kunstenaar leert omtrent de wijze waarmee hijzelf problemen benadert. Trouwens, het betreft hier het oplossen van problemen die men slechts onvolledig kan of wenst te formuleren, tweeslachtige problemen, m.a.w. ideeen die men niet volledig kan doorzien. Randverschijnselen ontwijkt men dus niet, zij krijgen eerder een substantiale kans tot nadere exploratie, machines laten juist toe om net deze puur conceptuele entiteiten op een konkrete wijze om te springen, de laatste jaren wordt een methodologie toegepast, ontleend aan de artificiele intelligentie, de programma’s bevatten aldus een representatie van de kennis die nodig is voor het opnemen van esthetische beslissinger. Het punt zit in de herkomst van deze kennis: er worden programma’s gemaakt die toelaten kennis te ontdekken of te "vinden" vanuit het omspringen met concepten, niet vanuit het manipuleren van pikturale elementen. De tekeningen zijn enkel de externe attributen van een manier van denken.
-- Peter Beyls, 11.08.86

The actual tension that resides in live performances -- a recording cannot possibly capture this. Imagine a solo performer in conversation with a virtual musician, Oscar, a program with an artificial ear. The program tries to express its own personal character while simultaneously aiming for integration into a larger social whole -- the ultimate power and beauty issues from a conflict resolution: integration vs. expression. One can hear the intitiative floating from machine to person and back.
-- Peter Beyls, 9.1.96


Representative musical compositions:


To reach the composer:
On-line:
By telephone: +32-9-2312476 (home), +32-2-2176042 (college)
By fax:
By physical mail: Peter Beyls, The Garage Residence, Kliniekstraat 88, 9050 Gent, Belgium